เข้าสู่ระบบ

 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญประชาชนร่วมถวายดอกไม้จันทน์

เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ วัดโคกสมานคุณ พระอารามหลวง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไปประชาสัมพันธ์กิจกรรมเทศบาลเมืองคอหงส์


งานประเพณีลอยกระทง เทศบาลเมืองคอหงส์ ประจำปี ๒๕๖๐

วันศุกร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ คลอง ร.๕, อ่างเก็บน้ำแก้มลิง, ชุมชนบ้านปลักธง และชุมชนบ้านคลองหวะ

ระบบใช้งานได้ดีกับ

 Internet Explorer Version 9 ขึ้นไป
 Google Chrome
 Mozilla Firefox
 Adobe Reader Version 9 ขึ้นไป