เข้าสู่ระบบ

 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลเมืองคอหงส์

จัดกิจกรรมขยะรีไซเคิลแลกไข่/ ขยะพิษแลกไข่  และออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิด

ระหว่างวันที่27 มีนาคม – 10 เมษายน 2560

 

ที่

วัน/เดือน/ปี

เวลา

สถานที่ให้บริการ

1.

วันจันทร์ที่     27 มีนาคม 2560

16.30-20.30 น.

สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์

2.

วันอังคารที่    28 มีนาคม 2560

16.30-20.30 น.

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเปล

3.

วันพุธที่        29 มีนาคม 2560

16.30-20.30 น.

ศาลาประชาคมบ้านคลองเตย

4.

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560

16.30-20.30 น.

ซ.6 กาญจนวนิช (ศูนย์ประสานงานชุมชนบ้านคอหงส์ 6)

5.

วันจันทร์ที่      3 เมษายน 2560

16.30-20.30 น.

ค่ายเสนาณรงค์ (อาคารขุนนันท์)

6.

วันอังคารที่     4 เมษายน 2560

16.30-20.30 น.

ศูนย์วิจัยยาง (บริเวณศูนย์ออกกำลังกาย)

7.

วันพุธที่         5 เมษายน 2560

16.30-20.30 น.

ศาลาทวด (ศาลาอเนกประสงค์บ้านคลองหวะ)

8.

วันพฤหัสบดีที่  6 เมษายน 2560

08.30-12.00 น.

บ้านปลักธง (ศูนย์ อปพร.)

9.

วันพฤหัสบดีที่  6 เมษายน 2560

13.00-16.30 น.

หมู่บ้าน ซีทีวิลล่า (ศูนย์ประสานงานชุมชนบ้านทุ่งรี 5)

10.

วันจันทร์ที่     10 เมษายน 2560

16.30-20.30 น.

ชุมชนทุ่งโดน (ศาลาต้นโพธิ์)

 

ระบบใช้งานได้ดีกับ

 Internet Explorer Version 9 ขึ้นไป
 Google Chrome
 Mozilla Firefox
 Adobe Reader Version 9 ขึ้นไป